થાક ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થાક ચડવો

  • 1

    શ્રમની અસર થવી.