થાળી પીટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થાળી પીટવી

  • 1

    થાળી વગાડીને જાહેર કરવું.