થોડે થોડે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થોડે થોડે

અવ્યય

  • 1

    ધીમે ધીમે.