દુકાન કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુકાન કાઢવી

  • 1

    દુકાન શરૂ કરવી-ખોલવી.

  • 2

    વેશ્યાનો ધંધો કરવો.