દંગડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દંગડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઘાસ વેચવાનું પીઠું; ઘાસ-બજાર.

દગડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દગડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનું દગડું.

દેગડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેગડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાના દેગડા જેવું તાંબાનું એક વાસણ.