દંડપાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દંડપાલ

પુંલિંગ

  • 1

    વડો ન્યાયાધીશ.

  • 2

    દરવાન.