ગુજરાતી

માં દંડેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દંડેલ1દંડેલું2

દંડેલ1

વિશેષણ

 • 1

  દંડિત.

 • 2

  ઉદ્ધત.

ગુજરાતી

માં દંડેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દંડેલ1દંડેલું2

દંડેલું2

વિશેષણ

 • 1

  દંડિત.

 • 2

  ઉદ્ધત.