દંડાબેડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દંડાબેડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વચ્ચે દંડાવાળી પગની બેડી (એક જેલ-શિક્ષા).