ગુજરાતી

માં દદૂડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દદૂડી1દંદૂડી2

દદૂડી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનો દદૂડો.

ગુજરાતી

માં દદૂડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દદૂડી1દંદૂડી2

દંદૂડી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દદૂડી; નાનો દદૂડો.