દંદૂડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દંદૂડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દદૂડી; નાનો દદૂડો.

દદૂડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દદૂડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનો દદૂડો.