ગુજરાતી

માં દદૃોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દદૃો1દેદો2

દદૃો1

પુંલિંગ

  • 1

    દ અક્ષર કે ઉચ્ચાર; દકાર.

ગુજરાતી

માં દદૃોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દદૃો1દેદો2

દેદો2

પુંલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી (ગોરમા વખતે રમતમાં) કૂટવું તે.