દદૃો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દદૃો

પુંલિંગ

  • 1

    દ અક્ષર કે ઉચ્ચાર; દકાર.

દેદો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેદો

પુંલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી (ગોરમા વખતે રમતમાં) કૂટવું તે.