દૂધમાં એળિયો ભેળવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધમાં એળિયો ભેળવવો

  • 1

    કજિયો-અણબનાવ થાય એમ કરવું.