દૂધિયો કાચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધિયો કાચ

પુંલિંગ

  • 1

    દૂધ જેવા રંગનો (પાર ન દેખાય એવો) કાચ.