દૂધ જામવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધ જામવું

  • 1

    દૂધ અખરાઈને દહીં થવું.

  • 2

    દૂધ ઠરી જવું.