દૂધ પીતું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધ પીતું કરવું

  • 1

    જન્મતાંવેંત બાળકને ગૂંગળાવી મારવું; બાળહત્યા કરવી.