દબાવીને કામ લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દબાવીને કામ લેવું

  • 1

    બરોબર કામ લેવું.