દમડીનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દમડીનું

  • 1

    દમડી જેટલી કિંમતનું; તુચ્છ, નમાલું.