દમ તાણી રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દમ તાણી રાખવો

  • 1

    શ્વાસ રોકવો.