દયાવતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દયાવતી

સ્ત્રીલિંગ

સંગીત
  • 1

    સંગીત
    કરુણા શ્રુતિનો એક અવાંતર ભેદ; ઋષભની એક શ્રુતિનું નામ.