દરખાસ્ત ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરખાસ્ત ભરવી

  • 1

    દરખાસ્ત આપવી; કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવી.