દરખાસ્ત મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરખાસ્ત મૂકવી

  • 1

    દરખાસ્ત રજૂ કરવી.