દરખાસ્ત મંજૂર કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરખાસ્ત મંજૂર કરવી

  • 1

    દરખાસ્ત કબૂલ કરવી.