દરદ બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરદ બેસવું

  • 1

    દરદ ઊપડ્યું હોય તે શમવું.