દરબારી તોડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરબારી તોડી

સ્ત્રીલિંગ

સંગીત
  • 1

    સંગીત
    એક રાગ.