દર્યાફી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દર્યાફી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તપાસ; તજવીજ.