દર્શી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દર્શી

વિશેષણ

  • 1

    (સમાસને અંતે વપરાય છે) જોનારું, જેમ કે, દૂરદર્શી.

  • 2

    બતાવનારું.