દરિયામાં ખસ ખસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરિયામાં ખસ ખસ

  • 1

    સાવ થોડું; નહિવત્.