દરિયામાં ડૂબકી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરિયામાં ડૂબકી

  • 1

    સફળ થવાય કે કેમ, એવી ખાતરી વગર કામમાં કે કશામાં પ્રયત્ન કરવો તે.