દળણું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દળણું કરવું

  • 1

    દાણાને સાફ કરી દળવા માટે તૈયાર કરવા.