ગુજરાતી

માં દળદરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દળદરી1દળદ્રી2

દળદરી1

વિશેષણ

  • 1

    દળદરવાળું.

ગુજરાતી

માં દળદરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દળદરી1દળદ્રી2

દળદ્રી2

વિશેષણ

  • 1

    દળદરી; દરિદ્રી.