દળદર ફેડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દળદર ફેડવું

  • 1

    ગરીબાઈ દૂર કરવી.