દળદર ફીટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દળદર ફીટવું

  • 1

    ગરીબાઈ જવી.