દેવતામાં ઘી હોમવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેવતામાં ઘી હોમવું

  • 1

    ઉશ્કેરણી કરવી; કજિયો વધે તેમ કરવું.