દેવતા ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેવતા ઊઠવો

  • 1

    આગ લાગવી; નાશ પામવું.