દેવતા ભારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેવતા ભારવો

  • 1

    અગ્નિ સાચવવા ઉપર રાખ વાળીને દબાવવો.