દેવાજ્ઞા થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેવાજ્ઞા થવી

  • 1

    મરણ આવવું.