દેવ કાશીએ જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેવ કાશીએ જવા

  • 1

    દેવમાં દૈવત ન રહેવું.