દૈવ જાણે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૈવ જાણે

  • 1

    કોણ જાણે? શી ખબર?.