દશાંશપદ્ધતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દશાંશપદ્ધતિ

સ્ત્રીલિંગ

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    વિવિધ પરિણામોને દશકથી ગણવાની કોષ્ટક પદ્ધતિ; 'ડેસિમલ સિસ્ટમ'.