દશા ઊતરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દશા ઊતરવી

  • 1

    દશા બદલાવી; એક ગ્રહની અસરનો સમય પૂરો થવો.