દસકત કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દસકત કરવા

  • 1

    સહી કરવી.