દસ્ત લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દસ્ત લેવો

  • 1

    રેચની દવા લેવી.