દહાડા કાઢવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડા કાઢવા

  • 1

    દિવસ વિતાવવા.

  • 2

    ગુજારો કરવો.