દહાડા પહોંચવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડા પહોંચવા

  • 1

    મુદત પૂરી ન થવી; મુદતમાં હજી બાકી હોવું.