દહાડો આથમવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડો આથમવો

  • 1

    પડતી દશા આવવી.