દહાડો આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડો આવવો

  • 1

    સમો થવો.

  • 2

    લાગ આવવો.