દહાડો ખેંચવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડો ખેંચવો

  • 1

    ઉપવાસ કરવો; ભૂખ્યા રહેવું.