દહાડો વટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડો વટવો

  • 1

    (સ્ત્રીને અટકાવનો) દિવસ કે મુદત વીતી જવાં.