દેહાત્મવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેહાત્મવાદી

વિશેષણ

  • 1

    દેહાત્મવાદનું,-ને લગતું.

દેહાત્મવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેહાત્મવાદી

પુંલિંગ

  • 1

    દેહાત્મવાદમાં માનનારો આદમી.