દેહ ધારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેહ ધારવો

  • 1

    જન્મ પામવું.