દાઘ લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાઘ લાગવો

  • 1

    બળે એવો જખમ થવો.

  • 2

    મન ઉપર તેવી અસર થવી.